Het bouwen van een “roundhouse” op de biologische boerderij bij Polder Sport de Kwakel.

De natuur wordt, doormiddel van het open karakter, in de ronde stal nagebootst. Met name het principe van de familiekudde maakt deze stal uniek. Melkkoeien, droge koeien en jongvee lopen bij elkaar.

Zie ook: Cobouw

Bekijk meer projecten