Ons team bestaat uit circa 55 man vast personeel én een schil van flexibel inzetbare ZZP’ers. Vrijwel dagelijks werken we op een boerenbedrijf. Een deel van onze medewerkers is opgegroeid op de boerderij of is zelf agrariër. We voelen ons dus verwant met de sector. Met dezelfde passie en kwaliteit werken we voor particulieren (woningbouw) en bedrijven (utiliteitsbouw).

Van scheepsbouwer tot aannemersbedrijf

In 1886 begint Hein Kroese een scheepswerf op het Donkereind in Vinkeveen. Hij maakt pramen voor boeren en verricht diverse andere timmerwerkzaamheden. Na de ruilverkaveling komt de nadruk te liggen op het bouwen van stallen, tuinderijkassen, boerderijen en woningen. Dit legt de basis voor het huidige Aannemersbedrijf D. Kroese BV.

Continu werken aan verbetering

We zijn trots op onze lange, rijke historie. Onze historie leert ons dat je je als bedrijf continu moet blijven ontwikkelen en steeds moet werken aan kwaliteitsverbetering. Dit heeft ons gebracht waar we vandaag de dag zijn. We zijn lid van Bouwend Nederland. Dat biedt de opdrachtgever de zekerheid dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van vakmanschap en aan de vestigingseisen. Voor een optimaal eindresultaat werken wij uitsluitend met de beste vakmensen, materialen en machines.

Meedenken en adviseren

Dankzij jarenlange ervaring en kennis van zaken zijn wij in staat om mee te denken met onze klanten en hen te adviseren Voor de stallenbouw hebben wij bijvoorbeeld kennis van het vee, de installaties en de actuele wet- en regelgeving. Eenzelfde adviesfunctie hebben we bij betonwerk en de vrijstaande-woningbouw. Op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw werken we nauw samen met architecten en de betrokken bouwpartners.

Onze bedrijfscultuur: focus op relaties

Wij streven naar een goede, informele sfeer; tussen collega’s en met onze klanten. We hechten waarde aan langdurende klantrelaties, op basis van wederzijds vertrouwen. Want hoe beter je elkaar kent, hoe beter je elkaar begrijpt. Onze vaklieden hebben een hoge mate van zelfstandigheid en zijn gedreven mensen die hun schouders onder uw project zetten.